Kohtla-Järve linn pakub elanikele tasuta psühholoogilist nõustamistKohtla-Järve linn pakub elanikele tasuta psühholoogilist nõustamist

Alates 11. maist pakub Kohtla-Järve linn oma elanikele toetusmeetme „Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus" raames tasuta psühholoogilist nõustamisteenust. Psühholoogid osutavad teenust vastavalt isiku vajadusele ning probleemide spetsiifikale.

Psühholoogilise nõustamisteenuse osutamise eesmärk on parandada Kohtla-Järve linna elanike heaolu ning toetada nende iseseisvat toimetulekut, leevendades toimetulekut takistavaid pingeid, lahendades kriise ja suhtlemisprobleeme ning kasvatades iseseisvust probleemide lahendamisel. „Sellised toetusmeetmed aitavad ühiskonnal raskustest üle saada ja elukvaliteeti tõsta. Mul on väga hea meel, et linnal on võimalus pakkuda oma elanikele tasuta psühholoogilist nõustamist ning kutsume kõiki, kes vajavad tuge, seda võimalust kasutama,“ kommenteeris uut teenust sotsiaalvaldkonna abilinnapea Olga Pihlak. Psühholoogilise nõustamisteenuse saaja on isik, kelle elukoht rahvastikuregistris on Kohtla-Järve linn ja kes vajab psühholoogilist abi iseenda isiksuse, suhete, elusündmuste ja elumuutustega seotud probleemidega toimetulekuks. Taotluse psühholoogilise nõustamisteenuse saamiseks võib esitada läbi taotluste vastuvõtu ja menetlemise süsteemi Toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteem, kirjutades e-postile natalja.alliksaar@kjlv.ee või helistades telefonile 5757 0495.

Nõustamisteenust osutavad järgmised psühholoogid:

Olga Ignatovets (peresuhted, ärevus, psühhosomaatika, lein, depressioon, kartus, stress) suhtluskeel: eesti, vene ja inglise

Alona Kaleda (ohvriabi, kartus, lein, depressioon, üksildus, madal enesehinnang, oma piiride kaotamine, vägivaldsed suhted ja lähisuhtevägivald, stress) suhtluskeel: vene ja ukraina

Uliana Borisevich (ärevus, depressioon, emotsioonidega hakkamasaamine) suhtluskeel: vene

Elina Kivinukk (üldine heaolu, spordipsühholoogia, loomeinimeste emotsioonid) suhtluskeel: eesti, inglise

Projekt kestab kuni 31.12.2023.

Город Кохтла-Ярве предлагает жителям бесплатную психологическую консультацию

Начиная с 11 мая Город Кохтла-Ярве предлагает бесплатные услуги психологической консультации своим жителям в рамках меры поддержки "Заработная плата психолога и методическая помощь". Психологи будут предоставлять услуги, соответствующие потребностям человека и специфике проблемы. Основной целью предоставления услуг психолога является улучшение самочувствия жителей города Кохтла-Ярве и поддержка их самостоятельной жизни. Услуги психологической консультации помогут снять напряжение, решить кризисные ситуации, проблемы в общении и повысить самостоятельность в решении проблем. «Меры поддержки, такие как эта, помогают обществу преодолеть трудности и улучшить качество жизни. Мы очень рады, что имеем возможность предоставить своим жителям бесплатную психологическую консультацию, и призываем всех, кто нуждается в поддержке, воспользоваться этой возможностью»- прокомментировала новую услугу вице-мэр социальной сферы Ольга Пихлак. Получателем услуг психолога может стать любое лицо, зарегистрированное в городе Кохтла-Ярве и нуждающееся в психологической помощи для решения проблем, связанных с личностью, отношениями, жизненными событиями и изменениями в жизни.

Подать заявку на услугу психологической консультации можно через систему приема и обработки заявлений Toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteem, написав по электронной почте natalja.alliksaar@kjlv.ee или позвонив по телефону 5757 0495.

Психологическую консультацию оказывают: Ольга Игнатовец (семейные отношения, гнев, психосоматика, утрата, депрессия, страхи) язык общения: русский, эстонский, английский.

Алена Каледа (жертвы насилия, депрессия, одиночество, страх, потеря контакта с собой, переживание утраты (смерть близкого, потеря работы, развод и т.д.), неустойчивая/низкая самооценка, абьюзивные отношения, переживание травмирующего события) язык общения: русский и украинский

Ульяна Борисевич (контроль эмоций, депрессия, гнев) язык общения: русский

Элина Кивинукк (общее благосостояние и спортивная психология) язык общения: эстонский, английский

Проект продлится до 31.12.2023.