Privaatsustingimused

ANDMETE TÖÖTLEMINE JA KÜPSISTE KASUTAMINE

1. ANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Kohtla-Järve Spordikeskus kaitseb oma klientide isikuandmeid, millest lähtuvalt on koostatud käesolevad privaatsustingimused, mis käsitlevad kliendi isikuandmete töötlemist (klientidega ühenduse võtmist, kuukaartide väljastamist ja teavituste edastamiseks, kui klient on selleks soovi avaldanud) seoses Kohtla-Järve Spordikeskuse teenuste osutamisega kliendile. Me ei edasta, müü ega avalikusta Teie andmeid kolmandatele osapooltele ilma Teie eelneva nõusolekuta või seadusest sätestatud juhtudel.

2. ANDMETE KOGUMINE

Kohtla-Järve Spordikeskusel tuleb klientidel edastada järgmised andmed:

2.1 Nimi – vajalik teenuse tellimiseks ja tagamiseks;

2.2 E-posti aadress – vajalik teenuse tellimiseks ja ettemaksuarve esitamiseks;

2.3 Telefoni number – vajalik teenusetäitmiseks ning täitmise tagamiseks sh teenuse tõrgete teadete edastamiseks;

2.4 Andmete vastutav töötleja on Kohtla-Järve Spordikeskus.

2.5. E-poes tellimuse tegemisel ja ostu sooritamisel esitatud isikuandmed on konfidentsiaalsed ja neid töödeldakse vastavalt isikuandmete seaduse nõuetele. Kohtla-Järve Spordikeskus ei avalikusta kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooletele ilma Kliendi nõusolekuta.

3. ANDMETE SÄILITAMISE AEG

Kohtla-Järve Spordikeskus säilitab andmeid nii kaua, kui neid on vaja andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevate nõuete aegumistähtaegade saabumiseni.

4. KLIENDI ÕIGUSED SEOSES ANDMETE KASUTAMISEGA

4.1 Kliendil on õigus saada Kohtla-Järve Spordikeskuselt teavet enda andmete kasutamise kohta seaduses sätestatud korras ja ulatuses.

4.2 Kliendil on õigus nõuda Kohtla-Järve Spordikeksuselt enda andmete kasutamise lõpetamist ning andmete parandamist, sulgemist ja kustutamist, kui see on kooskõlas seadusandlusega.

4.3 Kõigi isikuandmeid puudutavate küsimuste korral palume võtta meiega ühendust aadressil wiruinfo@k-jsk.ee

5. KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED

5.1 Klientide paremaks teenindamiseks kasutab Kohtla-Järve Spordikeskus veebilehel küpsiseid ehk cookie’sid.

5.2 Kliendil on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse, kuid klient peab arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam Kliendile kättesaadavad olla.